Cookies

Cookies är små textfiler som med hjälp av din webbläsare kan sparas i besökarens dator, surfplatta eller telefon. De används för att bevara information om användarens preferenser och aktiviteter på de avsedda webbplatserna och förbättrar på det sättet avsevärt användarupplevelsen. Vid upprepade besök skickas denna information tillbaka till webbservern och möjliggör därmed att besökaren tillhandahålls med relevant innehåll och återkoppling rörande förbättringar av tjänster.

De flesta webbplatser använder sig idag av cookies. De används inte till att inhämta känsliga personuppgifter eller identifiera specifika personer. Användningsområdet för cookies är stort – från sparandet av personliga inställningar som t.ex. det språk och valuta du föredrar till besöksmätningar eller för att skräddarsy annonser baserade på användarens beteende.

Typer av cookies

Vi kan kategorisera cookies utifrån deras användningstid:

Tillfälliga (session cookies) – Dessa tas bort direkt från din enhet när du stänger din webbläsare. De gör det möjligt att bevara information när du rör dig från en webbplats till en annan. På detta sätt slipper du i onödan ange vissa uppgifter upprepade gånger.

Varaktiga (persistent cookies) – Dessa behålls på din enhet även efter det att du stängt av din webbläsare. Hur länge beror på deras inställningar och i vissa fall på din enhet. Den här typen av cookies används till att identifiera användare som ofta besöker vissa webbplatser.

Vidare skiljer sig cookies åt beroende på vem som skapar och bearbetar dem:

Förstahands-cookies (first party cookies) – De skapas av skript som körs på samma domän och används huvudsakligen till att säkerställa grundläggande funktioner och analyser av besökarantal o.s.v.

Cookies från en tredje part (third party cookies) – De skapas av ett skript som är indraget till webben utifrån (t.ex. genom en liten genomskinlig bild) och möjliggör att man kan följa användare över domän gränser. Dessa används av bl.a. olika reklam system och sociala nätverk.

Vilka cookies använder vi på den här webbplatsen?

De cookies som vi sparar på din enhet används i tre huvudsyften:

Tekniskt säkerställande (tillfälliga och varaktiga förstahandscookies) – cookies är nödvändiga för att säkra webbplatsers grundläggande funktioner. Det handlar främst om s.k. „session ID” (PHPSESSID) som säkrar matchning av data på servrar med data hos konkreta enheter och användare. Utan den här cookien skulle det t.ex. vara omöjligt att behålla tillagda produkter i varukorgen innan du avslutat beställningen eller surfa samtidigt som du är inloggad på en webbplats. Vidare använder vi även cookies för att t.ex. notera information om vilken språk version som föredras eller antalet visningar av antalet extrafönster (poppupsidor).

Besökarantal analys (varaktiga förstahands-cookies) – Dessa cookies används till att notera besökares beteende på webben. Vi använder det vanligt förekommande verktyget Google Analytics för att erhålla statistisk data. Denna sparas av två cookies (_ga, _gid). Det andra verktyget som vi använder är Smartlook vilket är till för att anonymt spela in enskilda besökare på webben. Detta sparas direkt av ett antal cookies (SL_C_…).

Målinriktad annonsering (varaktiga cookies från en tredje part) – Dessa cookies möjliggör dynamisk återmarknadsföring och kan därför med stor precision annonsera våra besökare. Det handlar främst om Facebook Pixels cookies och reklam tjänsten AdWords.

Hur man reglerar inställningar för användning av cookies?

Om du inte godkänner användningen av cookies på din enhet har du möjlighet att för hand radera, blockera eller helt förbjuda användningen av enskilda cookies: Det går även att blockera eller tillåta cookies för enskilda webbplatser eller olika typer av webbplatser. Nedan hittar ni detaljerad information om inställningar för cookies på webbläsarnas egna webbplatser.